VALNÁ HROMADA 2015

Autor: (28.05.2015 v 15:54)

Po roce tu máme opět valnou hromadu našeho spolku. Termín je určen na 18.6.2015 a přihlásit se můžete pomocí tohoto odkazu (pouze po přihlášení). Veškeré informace budou posílány emailem a budou k dispozici i na této stránce (opět pouze po přihlášení).
Nezapomeňte si s sebou občanský průkaz a v případě zastupování i podepsanou plnou moc.

Seznam dokumentů

1. Pozvánka na Valnou hromadu

2. Program Valné hromady

3. Zpráva o činnosti spolku

4. Zpráva o hospodaření spolku

5. Účetní závěrka 2014

6. Příloha účetní závěrky 2014

7. Inventarizační zpráva 2014

8. Plán příjmů a výdajů 2015


Představení kandidátů do Rady spolku (bude průběžně doplňováno)

Martin KežlínekDobrý den, jmenuji se Martin Kežlínek, alias MaKe a je mi 43 let. Dovolte mi, abych se představil.
Ve spolku JM-NET působím jako radní od jeho založení, což bylo v roce 2005. Zakládali jsme ho s cílem zpřístupnit kamarádům zapáleným do počítačů internet a pod hlavičkou sdružení tak nastartovat průhledný systém, do kterého by se mohl každý zapojit. Po celou tu dobu prosazuji otevřenost a transparentnost s hlavním cílem přilákat do sdružení nové členy a nejlépe je i aktivně zapojit. Né vše se mi ale poslední době daří prosadit, čas od času bývám ostatními radními přehlasován a je stále těžší najít a zapojit dalšího kolegu mezi nás.
Patřím k radním, kteří si vydělávají prací mimo sdružení. Zaměstnává mě ČVUT v Praze FEL, kde se starám o chod hlavních serverů a systémů. Podobnou práci, například programování a správu serverů zde dělám i pro JM-NET. Dříve jsem také jako moji kolegové šplhal po střechách a instaloval antény, dnes jsem ale rád že dělám už jen od klávesnice a mohu se tak více věnovat rodině.
Velmi si cením toho, co jsme ve sdružení/spolku za ta léta dosáhli, co jsme se naučili, jak jsme se technologicky dostali daleko a hlavně jaké lidi jsem zde poznal.
Aleš PříhodaVe sdružení (nyní spolku) se pohybuje už od jeho založení v roce 2004, ale v CZFree i nějaký ten rok před ním. Spolu s ostatními zakládal vysílač č.1. Za tuto dobu, postupně jako řadový člen, technik, člen Rady a několik posledních let i předseda sdružení, přičichl ke všem činnostem a procesům. Jeho hlavním cílem je sice spolek rozvíjet a zvětšovat, ale vždy při zachování komunitní úrovně, což je dle něj tou nejdůležitější výhodou celého spolku.
Jakub Láznička Ve sdružení a později již ve spolku jsem členem od roku 2006. Ze začátku jsem pomáhal při výstavbě, ale časem jsem přešel do role správy sítě (aby pakety směřovaly kam mají a pokud možno aby procházely co nejrychleji) a zároveň nás reprezentuji u našich partnerů (NFX, partnerské společnosti atp.). Po dostudování jsem minulý rok nastoupil do soukromé firmy, kde se sítím věnuji velmi intenzivně. Proměňuji zde také dlouholeté zkušenosti z našeho spolku. Jelikož od nástupu nemám tolik čas věnovat se každodenní opakující se práci ve spolku, aktuálně už co se sítí v JM-Netu týká spravuji pouze páteřní část. Rád bych ve funkci radního přinesl zkušenosti, které nyní získávám v jiném prostředí.
Martin Šinský Ve sdružení se pohybuji od úplného začátku, začínal jsem také na střechách, teď se již soustředím na páteřní síť sdružení a linuxové servery. Profesně se věnuji tomu samému co v jm-netu, tedy sítím a převážně linuxovým serverům. Práce je mi koníčkem. :-) Mým zájmem je, aby sdružení fungovalo co nejlépe, aby se efektivně vynakládaly finance sdružení, aby se zbytečně neplýtvalo.
Jakub Melín Ve spolku jsem členem od roku 2010, kdy mne ke vstupu vedl hlavně neutěšený stav možností připojení k síti v mém bydlišti v Křeslicích. Myšlenka komunitní sítě JM-Net mně každopádně velmi zaujala a v síti jsem začal rychle fungovat jako aktivní člen, od roku 2011 pak i jako člen Rady. Od prosince 2013 jsem byl zvolen předsedou spolku. Mým největším zájmem (a od ukončení školy i podnikatelským oborem) jsou již od dětství antény, dálkový příjem vln všech možných pásem a telekomunikace obecně, a tak se zejména této problematice věnuji i v naší síti - navrhuji a spravuji bezdrátové spoje, plánuji a realizuji úpravy našich vysílačů a řeším další věci kolem toho. V Radě zastávám názor, že naše síť by měla být techologicky špičkou v celé oblasti a fungovat profesionálně, ke členům bychom se ale zároveň měli chovat přátelsky a otevřeně a poskytovat jim dostatek informací o dění ve spolku. V poslední době pak patří mezi mé priority lepší efektivita v řízení spolku a vytvoření větší komunity aktivních členů.
Michal Kaufman
Pavel ŠtrálAhoj!
Ve spolku působím již sedmým rokem a velmi rád vzpomínám na loudavé začátky našeho sdružení :-) Aktivně se věnuji připojování koncových uživatelů, ačkoli v dnešní době již spíše výstavbě nových datových rozvodů v bytových domech a výstavbě či upgradu nových spojů v síti. Dále se zabývám správou, údržbou a výstavbou či renovací našich páteřních rozvaděčů, optických prvků a switchů po celé síti. V neposlední řadě mi projde rukama 90% všech našich optických kabelů. Za celou tuto dobu vzrostla potřeba aktivních techniků a připojování v denním rytmu a i proto některé z mých zaměstnanců deleguji pro tuto výstavbu a připojování, tak jak to náš spolek potřebuje, jelikož spolupráce čistě s externími dodavateli nebyla v minulosti zatím dostatečně úspěšná.
Jako člen Rady se pokouším uvnitř spolku prezentovat názory našich připojených členů, se kterými jsem v každodenním kontaktu. Jako loajální člen striktně odděluji svoji činnost radního od dodavatelské činnosti tak, aby nemohlo docházet ke střetu zájmů či nějaké nevýhodě pro obě strany. Jedním z mých cílů pro další období je vyřešit organizaci a efektivitu práce uvnitř spolku a sice jak pro již aktivní lidi v našem kolektivu nebo ty nově příchozí. S tímto přichází i potřeba zpětné kontroly práce jelikož JM-Net za poslední roky vyrostl do spolku, který nemůže jen setrvačně fungovat, ale pokud chceme udržet rozvoj na minimálně stejné úrovni, bude třeba začít rozšiřovat náš tým a efektivně jej vést k týmovým výsledkům.


Představení kandidátů na kontrolora spolku (bude průběžně doplňováno)

Tomáš Kraus
Dalibor ČešekDiskuze je zobrazena pouze po přihlášení...

INFO

Teplota: 22,8°C
Členů: 72590,42678 s